fbpx

Odsprzedaż sprzętu IT z firmy – korzyści

Bezpieczeństwo
Sprzęt IT należący do firmy może zawierać zastrzeżone lub wrażliwe informacje, a jednak nie zawsze jest traktowany priorytetowo. Może to powodować poważne zagrożenia bezpieczeństwa w przypadku odsprzedaży urządzeń. Firma 3R jest kojarzona z metodycznym procesem usuwania wycofanego z eksploatacji lub niedziałającego sprzętu IT z bezpiecznym audytowaniem i niszczeniem sprzętu IT zgodnym z lokalnymi, krajowymi i globalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Oszczędność czasu
Każdego kontrahenta usilnie zachęcamy do wdrożenia systematycznego procesu równoważenia zapasów, remarketingu i odpowiedzialnego recyklingu przestarzałego sprzętu IT. Korzyści z inwentaryzacji i systematycznego sprawdzania posiadanego w magazynie sprzętu mogą obniżyć koszty logistyczne i wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa danych.

Oszczędność pieniędzy
Odbiorca sprzętu IT, firma utylizacyjna o międzynarodowym zasięgu i wydajnej logistyce transportowej może pomóc zredukować inne koszty łańcucha dostaw pomiędzy zakładami firmy. Dzięki firmie 3R klient może planować, komunikować i koordynować procesy zachodzące w każdym etapie utylizacji sprzętu, ułatwiając bezpieczne usuwanie i niszczenie przestarzałych urządzeń. Ograniczenie częstotliwości przenoszenia zużytego sprzętu IT minimalizuje potencjalne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych wrażliwych. W 3R na każdym etapie, zasoby IT są chronione przed zniszczeniem. 3R daje gwarancję zachowania prywatności, a więc reputacja danej firmy nigdy nie zostanie naruszona. Niezależnie od tego, czy niszczenie danych odbywa się poprzez demagnetyzację, niszczenie dysków twardych lub przetapianie, zawsze dostarczamy certyfikat zniszczenia danych w celu potwierdzenia jakości usługi. Dzięki światowym, certyfikowanym urządzeniom firmy 3R, wycofany i przestarzały sprzęt IT jest bezpiecznie zarządzany, aby zapewnić bezpieczeństwo i standardy jakościowe.

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.