fbpx

Odzysk a recykling – czym się różnią?

Zdarzało Ci się używać słów “odzysk” i “recykling” zamiennie? To błąd! Przeczytaj, czym różnią się te dwa pojęcia.

Odzysk > recykling?

Przyjrzyjmy się definicjom prawnym obu zjawisk. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi, że odzysk to jakikolwiek proces, którego celem jest wykorzystanie całości lub części odpadów – substancji, materiałów, energii w celu ich powtórnego wykorzystania. Odzysk to działania, które nie zagrażające życiu i zdrowiu oraz nie szkodzące środowisku.
Natomiast recykling definiujemy jako czynności, których celem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie zgromadzonych odpadów komunalnych przy jak najmniejszym nakładzie zarówno energetycznym, jak i surowcowym. Założeniem recyklingu jest bardzo staranna selekcja odpadów, następnie przetworzenie ich na nowe produkty i w końcu ponowne, maksymalne ich wykorzystanie. Powstałe w ten sposób materiały służą do produkcji zupełnie nowych produktów. Recykling nie obejmuje zatem odzyskiwania energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane w charakterze np. paliwa, co odróżnia go od odzysku. Odzysk stanowi zatem szerszą kategorię niż recykling. Warto dodać, że mówiąc o recyklingu, często słyszymy także pojęcie “utylizacja”. Jest to pojęcie potoczne, nie występujące w zapisach ustawowych.

Klasyfikacja recyklingu

Ze względu na specyfikę obróbki, wyróżniamy następujące rodzaje recyklingu:

  • Termiczny – recykling, dzięki któremu pozyskujemy energię z odpadów.
  • Chemiczny – recykling, dzięki któremu przetwarzamy odpady na produkty o zupełnie innych właściwościach fizyczno-chemicznych.
  • Surowcowy – recykling, dzięki któremu przetwarzamy odpady do pierwotnej postaci.
  • Materiałowy – recykling, dzięki któremu odzyskujemy tworzywa z odpadów.
  • Organiczny – obróbka tlenowa lub beztlenowa odpadów w warunkach kontrolowanych z wykorzystaniem mikroorganizmów. Recykling, dzięki któremu powstaje materia organiczna lub metan.
Materiały recyklingowe

Nie wszystkie materiały możemy zakwalifikować, jako przeznaczone do recyklingu. Materiały, które możemy poddać recyklingowi możemy podzielić na 4 grupy:

  • szkło – śmieci szklane wyrzucamy odpowiednio do zielonego worka lub kontenera dla szkła kolorowego oraz białego worka lub kontenera dla szkła białego,
  • metal – śmieci metalowe wyrzucamy do czerwonego kontenera lub worka,
  • papier – śmieci papierowe wyrzucamy do niebieskiego kontenera lub worka,
  • plastik – śmieci plastikowe wyrzucamy do żółtego kontenera lub worka.

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.