fbpx

Pierwsza elektrownia z „ujemną emisją” trafia do Internetu

Pierwsza elektrownia z „ujemną emisją”. Czy znaleźliśmy sposób do uniknięcia kryzysu związanego ze zmianą klimatu?

Niestety, nie wystarczy obniżyć emisji CO2 aby uniknąć ciągłego wzrostu temperatury na świecie. Oprócz obniżenia emisji musimy także usunąć część dwutlenku węgla, który już trafił do atmosfery. Na szczęście, jesteśmy już o krok bliższej. Climeworks i Reykjavik Energy zaczęły eksploatować pierwszą elektrownię, która potwierdziła, że ​​produkuje „ujemne emisje” – to jest usuwa z atmosfery duże ilości CO2. Stacja geotermalna w Hellsheidi, w Islandii, korzysta z modułu Climeworks i własnego źródła ciepła, aby wychwytywać CO2 bezpośrednio z powietrza przez filtry, wiązać je z wodą i wysyłać do podziemi, gdzie będzie mineralizować je w nieszkodliwych węglanach.

Podobnie jak naturalnie tworzące się złoża węgla, wychwycony CO2 powinien pozostać „zakopany” na wiele milionów lat, jeśli nie miliardów. A ponieważ warstwy bazaltowe, które gromadzą CO2 są stosunkowo rzadkie, może być stosunkowo łatwo założyć taką instalację „ujemnej emisji” w wielu miejscach na całym świecie.

System wychwytywania CO2 Hellsheidi jest nadal eksperymentem, a 50 ton metrycznych CO2, które będzie wychwytywać rocznie (49,2 tony imperialne), nie ma na celu zrównoważenia wielu dziesięcioleci nadużyć związanych z paliwami kopalnymi. Jest też kwestia obniżenia kosztów wychwytywania CO2. Nawet jeśli Climeworks poprawia efektywność swojego systemu, aby wydać 100 dolarów za każdą metryczną tonę CO2, którą usuwa CO2 to nadal koszty przez nią generowane w skali roku tosetki miliardów dolarów (jeśli nie na trylionów). Wynika z tego, że kraje nie tylko muszą pogłębiać naukę o klimacie, ale również muszą poświęcić konkretny budżet na nowe technologie wychwytywania CO2.

Może minąć sporo czasu, zanim zobaczymy takie systemy wdrożone w skali globalnej. W związku z tym fakt, że ceny wychwytywania CO2 spadają tak gwałtownie (szacuje się, że kosztuje to kilkadziesiąt dolarów za tonę w 2011 r.). Od teraz realnym jest wykorzystywanie technologii przechwytywania CO2, która może być wdrożona w rzeczywistej elektrowni. Miejmy nadzieję, że kraje takie jak Chiny zastosują się w ten sposób do walki z smogiem i innymi krótkoterminowymi skutkami chwilowych emisji CO2.

 

Źródło: Climeworks

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.