Niszczenie dysków

Bezpieczne niszczenie dysków twardych tylko w 3R!

Dzięki 3R w bezpieczny sposób zniszczysz wszelkie nośniki danych, w tym: wszystkie rodzaje dysków twardych, taśmy magnetyczne (DLT,Ultrium, LTO), pamięci USB, całe telefony i tablety.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze metody przeprowadzając procedurę całkowitego i bezpiecznego usunięcia danych wrażliwych, bez możliwości późniejszego ich odzyskania za pomocą żadnej z istniejących współcześnie technik. Twoje bezpieczeństwo gwarantują uzyskane przez 3R Certyfikaty: Certyfikat Nr:2037/09/2016/BI/C : ISO 27001:2014 oraz Certyfikat Nr:2037/09/2016/J/C : ISO 9001:2015 w zakresie bezpowrotnego usuwania wrażliwych danych z nośników danych i urządzeń, odkupu sprzętu IT wychodzącego z użytku, audytu urządzeń elektronicznych w siedzibie Twojej firmy lub w siedzibie 3R, bezpiecznego transportu elektroniki z wielu oddziałów.

Oferujemy Ci: bezpieczne niszczenie dysków twardych, bezpieczne niszczenie nośników danych, demagnetyzacja dysków, mechaniczne niszczenie dysków, przetapianie dysków, utylizacja dysków twardych i innych nośników danych – i wiele innych.

3R to zespół specjalistów, który służy Ci profesjonalną wiedzą oraz narzędziami do bezpiecznego usuwania danych, w tym : bezpieczny transport sprzętu, monitoring, demagnetyzacja nośników urządzeniem generującym pole magnetyczne o mocy 11.000 Gauss, rozdrobnienie – zniszczenie nośników na ścinki 26mm, dokładna dokumentacja papierowa, zdjęciowa i nagraniowa z całego procesu. Masz całkowitą kontrolę nad procesem na każdym etapie jego realizacji, a więc gwarancję 100% skuteczności.

Masz 100% gwarancję poufności i bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu w całym procesie najnowocześniejszych dostępnych urządzeń: demagnetyzer Degausser ProDevice ASM 120 Professional spełniający rygorystyczne normy bezpieczeństwa oraz wytyczne w zakresie niszczenia danych: PCI DSS (Payment Card Industry) Data Security Standard, NIST (National Institute of Standards and Technology) Guidelines for Media Sanitization, NIST SP 800-36, NIST SP 800-88, HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act), HMG CESG IS5, Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024. oraz niszczarka HSM Powerline HDS 230 spełniającym rygorystyczne normy bezpieczeństwa oraz wytyczne w zakresie niszczenia danych : stopnie tajności wg. normy DIN 66399: O-2 / T-3 / E-2 / H-5.

Do przewożenia nośników danych wykorzystujemy, atestowane bezpieczne metalowe pojemniki zamykane kluczem i plombowane na czas transportu: wykonane zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U. 114 poz. 765 z dnia 26.06.2010r.), zarządzeniem Nr 12 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz.U. MON Nr 5, poz. 49 z dnia 09.04.2010r.)

Plomby wykorzystywane do zamykania pojemników i zabezpieczania samochodów na czas transportu posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Te same plomby wykorzystuje w transporcie PKP Cargo. Institute of Precision Mechanics Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i lekkich Przegród Budowlanych, Certyfikat Akredytacji nr AB 035, ZT/437/2013

Etapy:

Etap 1

Etap 1

Pierwszym etapem niszczenia wrażliwych danych, jest ich demagnetyzacja w Twojej Siedzibie. Wykorzystujemy do tego wysokiej klasy urządzenie Degausser ProDevice ASM 120 Professional generującym pole magnetyczne o mocy 11.000 Gauss.

Już na tym etapie, gwarantujemy, że Twoje dane z dysków/taśm magnetycznych są całkowicie, skutecznie i bezpowrotnie usunięte.

Demagnetyzacja urządzeniem ProDevice ASM 120 skutecznie usuwa i niszczy dane na nośnikach nawet w przypadku, gdy nie są one technicznie sprawne.

Demagnetyzacja polega na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji demagnetyzerem. Nośniki zostają poddane silnemu impulsowi magnetycznemu. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które dokonane są w warstwie magnetycznej nośnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji, dane zostają bezpowrotnie utracone, gdyż ścieżki servo w procesie są całkowicie wymazane.

Etap 2

Etap 2

Drugim etapem jest bezpieczny odbiór i transport nośników:

W trakcie katalogowania oraz załadunku obecni są wyłącznie pracownicy firmy 3R oraz osoby wyznaczone przez Ciebie jako Kontrahenta.

  1. Dyski umieszczane są do bezpiecznych atestowanych pojemników, zamkniętych, zabezpieczonych zamkiem i plombami. Takie same pojemniki wykorzystuje w transporcie i przechowywaniu m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej.
  2. Po załadunku nośników, auto jest plombowane. Numery plomb przesyłane są dzień wcześniej w celu weryfikacji zgodności. Również plomby przez nas używane posiadają atest
  3. Istnieje możliwość nagrywania drogi z firmy Kontrahenta do siedziby firmy 3R. Jest to usługa dodatkowa. Często też zdarza się, że całemu procesowi towarzyszą wydelegowani przez Klienta Agenci bezpieczeństwa, w trakcie transportu i procesu niszczenia.

Etap 3

Etap 3

Ostatnim, trzecim etapem jest mechaniczne zniszczenie nośników na skrawki < 29mm (Wymiary skrawków to: 26 mm na 11,5 mm)

  1. Na wstępie sprawdzamy nienaruszalności plomb skrzyń w trakcie transportu i przesyłamy dokumentację zdjęciową dla Kontrahenta.
  2. Przeprowadzamy proces mechanicznego zniszczenie nośników za pomocą maszyny niszczącej HSM Powerline HDS 230 spełniającej poziom bezpieczeństwa DIN 66399, H-5
  3. Cały proces niszczenia dysków jest nagrywany i udostępniany dla Kontrahenta.
  4. Skrawki (ok. 26mm) powstałe w procesie zniszczenia transportowane są do zakładu przemysłowego i przetapiane.

Obejrzyj film z procesu Niszczenia Dysków przeprowadzonego przez 3R.

Proces niszczenia dysków

Co klient otrzymuje w ramach usługi:

circuralclock1    Ekspresowy odbiór z wielu lokalizacji jednocześnie

icon1    Gwarancję nieodwracalnego zniszczenia wrażliwych nośników danych

seeding1    Fakturę VAT

diploma1    Raport i certyfikat potwierdzający wykonanie usługi

seeding1    Rejestrację procesu odbioru sprzętu

   Dedykowanycertyfikat od 3R

Masz pytania?

Zadzwoń na naszą Infolinię: + 48 500 345 700