Niszczenie dysków

Bezpieczne niszczenie dysków twardych tylko w 3R!

Proste kasowanie informacji zawartych na HDD, SDD czy kartach pamięciowych Flash daje jedynie złudne poczucie pozbycia się wszystkich plików. Domowe sposoby, jak formatowanie partycji czy nawet użycie specjalnego oprogramowania nie dają stuprocentowej gwarancji, że informacje nie zostaną przywrócone. Tym bardziej że oprogramowanie służące do tego celu jest powszechnie dostępne. W związku z tym samodzielne i nieumiejętne usuwanie plików nie chroni ich przed potencjalnym odzyskaniem i wykorzystaniem przez osoby trzecie. Fizyczne i termiczne niszczenie dysków twardych, przeprowadzone w warunkach domowych również nie daje stuprocentowej pewności, że pliki nie zostaną odzyskane, choć może to wymagać przywracania w warunkach laboratoryjnych.

Jest to istotne z punktu widzenia użytkownika prywatnego, a tym bardziej biznesowego czy instytucji. Codziennie bowiem przez wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne w różnych firmach czy urzędach przewijają się wrażliwe informacje, które jeśli znalazłyby się w niepowołanych rękach, mogłyby zostać użyte w celach niezgodnych z prawem.

Dlatego też, jako specjaliści od niszczenia danych, przez demagnetyzację i fizyczną destrukcję nośników, oferujemy Państwu najnowocześniejszą metodę bezpiecznej utylizacji. Nasza skuteczność jest potwierdzona certyfikatami, które 3R uzyskała jako pewny partner, zajmujący się tego typu usługami: Certyfikat Nr: 2037/09/2016/BI/C-(Z/1/2018): ISO 27001:2017 oraz Certyfikat Nr: 2037/09/2016/J/C-(Z/1/2018): ISO 9001:2015.

Do tego celu wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, w tym demagnetyzer Degausser ProDevice ASM 120 Professional, wytwarzający pole magnetyczne o mocy 11 tys. Gauss, spełniający rygorystyczne normy bezpieczeństwa oraz wytyczne w zakresie niszczenia danych: PCI DSS (Payment Card Industry) Data Security Standard, NIST (National Institute of Standards and Technology) Guidelines for Media Sanitization, NIST SP 800-36, NIST SP 800-88, HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act), HMG CESG IS5, Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024., a także niszczarkę HSM Powerline HDS 230, zgodną z normami bezpieczeństwa i wytycznymi w zakresie niszczenia danych: stopnie tajności wg normy DIN 66399: O-2 / T-3 / E-2 / H-5. Dodatkowo wykorzystujemy atestowane metalowe pojemniki, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U. 114 poz. 765 z dnia 26.06.2010r.), zarządzeniem Nr 12 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. (Dz.U. MON Nr 5, poz. 49 z dnia 09.04.2010r.), dzięki którym nośniki są odpowiednio zabezpieczone. Wspomnijmy, że sam MON również korzysta z takich pojemników i skrzyń. Stosujemy dodatkowo specjalistyczne plomby z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, posiadające Certyfikat Akredytacji nr AB 035, ZT/437/2013.

Etapy – Jak wygląda trwałe kasowanie plików i utylizacja dysku twardego czy innego rodzaju pamięci?:

Etap 1

Etap 1

Etapem pierwszym jest demagnetyzacja za pomocą demagnetyzera Degausser Pro Device ASM 120 Professional, którą przeprowadza się w Państwa siedzibie. Za jego pomocą wykonuje się skan HDD, SSD, kart pamięciowych Flash, w którego czasie zostają poddane silnemu impulsowi magnetycznemu. W tym momencie wszystkie pliki elektroniczne i wszystkie zapisy zostają trwale usunięte. Co ważne – jest to skuteczne nawet w przypadku uszkodzonych urządzeń.

Już na tym etapie, gwarantujemy, że Twoje dane z dysków/taśm magnetycznych są całkowicie, skutecznie i bezpowrotnie usunięte.

Demagnetyzacja urządzeniem ProDevice ASM 120 skutecznie usuwa i niszczy dane na nośnikach nawet w przypadku, gdy nie są one technicznie sprawne.

Demagnetyzacja polega na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji demagnetyzerem. Nośniki zostają poddane silnemu impulsowi magnetycznemu. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które dokonane są w warstwie magnetycznej nośnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji, dane zostają bezpowrotnie utracone, gdyż ścieżki servo w procesie są całkowicie wymazane.

Etap 2

Etap 2

Następnie dyski twarde są odbierane od klienta i przewożone w specjalnych, atestowanych i zaplombowanych pojemnikach do naszej siedziby. Na tym etapie:

  1. Kataloguje się i pakuje nośniki, nad czym sprawują kontrolę wyznaczone przez Państwa osoby,
  2. Plombuje się i przenosi skrzynie do samochodu Również plomby przez nas używane posiadają atest,
  3. Przewozi się je do siedziby 3R – na życzenie klienta droga od Państwa firmy do naszej siedziby w Warszawie może być nagrywana.

Możecie Państwo również oddelegować agenta bezpieczeństwa, który będzie nadzorować transport, jak i dalszy tok niszczenia powierzonych urządzeń.

Etap 3

Etap 3

Ostatni etap to mechaniczna destrukcja dysków HDD, SSD, kart Flash. Obejmuje ona: < 29mm (Wymiary skrawków to: 26 mm na 11,5 mm)

  1. Kontrolę nienaruszalności plomb skrzyń w trakcie transportu i przesłanie dokumentacji zdjęciowej do Państwa,
  2. Utylizację nośników danych elektronicznych za pomocą specjalistycznej niszczarki na skrawki o wymiarach 26 mm na 11,5 mm – cały proces jest nagrywany i przesyłany Państwu
  3. Pozostałości przewożone są do zakładu przetwarzania i recyklingu i przetapiane.

Dzięki temu procesowi macie Państwo pewność, że nasza usługa to trwałe i bezpieczne usuwanie informacji elektronicznych. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania naszej pracy jest raport i certyfikat potwierdzający wykonanie usługi.

Obejrzyj film z procesu Niszczenia Dysków przeprowadzonego przez 3R.

Proces niszczenia dysków

Co klient otrzymuje w ramach usługi:

circuralclock1    Ekspresowy odbiór z wielu lokalizacji jednocześnie

icon1    Gwarancję nieodwracalnego zniszczenia wrażliwych nośników danych

seeding1    Fakturę VAT

diploma1    Raport i certyfikat potwierdzający wykonanie usługi

seeding1    Rejestrację procesu odbioru sprzętu

   Dedykowanycertyfikat od 3R

Masz pytania?

Zadzwoń na naszą Infolinię: + 48 500 345 700