fbpx

Regulamin i Polityka Prywatności

serwisu internetowego 3r.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej: RODO informujemy, iż:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 3R Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Szeligowska 75A, Warszawa (kod pocztowy: 01-320), adres e-mail: kontakt@3r.com.pl. NIP : 5223032620, REGON: 361841576.

2. Celem zbierania danych jest, realizacja podpisanej umowy na usługi.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z 3R Sp. z o.o. Sp. k. z umowy o świadczenie usług oferowanych przez 3R Sp. z o.o. Sp. k., w związku a którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Pani/Pana z 3R Sp. z o.o. Sp. k. umowy o świadczenie usług oferowanych przez 3R Sp. z o.o. Sp. k. Natomiast Pani/ Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.