fbpx

Odpady elektroniczne na świecie – najnowsze badanie.

Badanie dot. wycofanej z eksploatacji elektroniki

Badacze opracowali dane na temat globalnej generacji zużytej i wycofanej z eksploatacji elektroniki, mając na celu określenie przyszłego krajobrazu złomowisk. Badanie to zostało sfinansowane przez Biuro Międzynarodowego Recyklingu (BIR) i ukończone przez Uniwersytet Harokopio w Atenach.

Jego celem, według autorów, było podkreślenie „wyzwań i szans związanych ze złomowaniem starej elektroniki, stanowiących podstawę dla branży recyklingu i decydentów do planowania działań ekologicznych” w celu zwiększenia odzyskiwania elektronicznego złomu.

Badanie obejmowało przegląd istniejących, opublikowanych badań oraz zgromadzenie nowych danych. Naukowcy ustalili, że USA generuje najwięcej elektronicznego złomu na osobę, ale Azja jest bezwzględnym liderem przez jej samą generowaną ilość.

Plany sfinansowania badań zapowiedziano po raz pierwszy pod koniec 2016 r. BIR rozpoczął przegląd zebranych danych w połowie 2017 r. I przedstawił wstępne wyniki w dalszej części roku.

Objętość generowania

Raport zawierał różne definicje złomu elektronicznego, w tym sprzętu AGD, RTV i innego sprzętu elektrycznego. Sporządzone analizy podały konkretne dane zarówno dla technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), jak i elektroniki użytkowej:

  • W 2016 r. globalna produkcja obejmowała 6,7 ​​miliona ton urządzeń teleinformatycznych (zdefiniowanych jako komputery osobiste, laptopy, telefony komórkowe, telefony i podobne urządzenia) oraz 4,2 miliona ton elektroniki użytkowej (telewizory, kamery wideo i inne).
  • Kraje Azji i Pacyfiku wygenerowały największą jej ilość, bo aż 15,9 miliona ton (czyli 3,6 kilograma na mieszkańca).
  • Kraje Europy Zachodniej wygenerowały prawie 9 milionów ton, czyli 20,2 kg na mieszkańca.
  • Stany Zjednoczone i Kanada wygenerowały prawie 7,9 miliona ton – 21,9 kilograma na osobę.
  • Kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów wygenerowały 3,7 miliona ton metrycznych lub 6 kilogramów na osobę.
  • Europa Wschodnia wygenerowała 2,8 miliona ton, co stanowiło 9,7 kg na osobę.
  • Najniższą ilość wyprodukowano w Afryce, z 1,8 miliona ton, co stanowiło 1,5 kilograma na osobę.

Jak wynika z raportu, ilości te szybko rosną. Naukowcy przedstawili szacunki dla roku 2025 r. – uważają, że niektóre regiony wzrosną pod względem elektronicznych złomowisk znacznie bardziej niż inne. Oczekuje się, że Azja wygeneruje 23,7 miliona ton, czyli o 49 procent więcej starej elektroniki niż w 2016 roku. Europa Zachodnia zajmuje drugie miejsce z wynikiem 10,2 miliona ton, a następnie z USA i Kanada na poziomie 9,2 miliona, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: 4,6 miliona, Europa Wschodnia 3,4 miliona, a Afryka 2,6 miliona. Całkowita światowa produkcja w 2025 r. Szacowana jest na 58,9 mln ton metrycznych.

„Łączna suma złomu elektronicznego wykazuje tendencję wzrostową na całym świecie”, konkluduje badanie, z bardzo silnym wskazaniem, że ten trend będzie trwał jeszcze przez pewien czas z powodu pojawiania się innowacyjnych technologii i tańszej elektroniki.

Źródło: https://resource-recycling.com/e-scrap/2018/06/01/report-u-s-generates-the-most-e-scrap-per-person/ via Colina Stauba

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.