5 trendów w zakresie ochrony środowiska w 2022 

5 trendów w zakresie ochrony środowiska w 2022 

Nasze pokolenie jest w fazie zmian mających na celu minimalizowanie degradacji środowiska naturalnego, rozwiązania kryzysu klimatycznego, rozpoczynając od bardzo potrzebnych zmian zarówno społecznych, jak i w przemyśle i handlu. 

Zmiany te będą miały znaczącą rolę w ograniczaniu szkód w naszym środowisku i wspieraniu wysiłków różnych organizacji zaangażowanych w przywracanie ekosystemów.

5 najważniejszych trendów, których jesteśmy świadkami, są związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem

Poniże trendy będą kształtować perspektywy wzrostu i innowacji dla interesariuszy.

1. Dekarbonizacja będzie rosła w segmentach przemysłu, transportu i budynków, wspierana przez innowacyjne technologie

Aby osiągnąć zerowe emisje dwutlenku węgla należy opierać się na scenariuszach dotyczących kluczowych filarów dekarbonizacji: efektywności energetycznej, zmianie zachowań, elektryfikacji, odnawialnych źródłach energii, paliwach opartych na wodorze, bioenergii oraz wychwytywaniu, wykorzystaniu i składowaniu dwutlenku węgla.

W sektorze transportowym działania na rzecz dekarbonizacji będą opierać się na paliwach wodorowych i biopaliwach. Dekarbonizacja w segmencie budynków opiera się na dwóch trendach: wszystkie nowe budynki będą gotowe do zerowej emisji dwutlenku węgla, a istniejące budynki zostaną zmodernizowane, aby spełnić standardy przepisów budowlanych o zerowej emisji CO2.

2. Świadomość i aktywizm klientów popychają agendę środowiskową, społeczną i ładu korporacyjnego

Okazuje się, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zachowanie przedsiębiorstw nie są inwestorzy, czy zarząd, ale klienci i pracownicy w organizacjach. Rosnąca świadomość ekologiczna i wpływ millenialsów – jako ważnej grupy klientów pełniącej wpływowe role w organizacjach – kształtują tę transformacyjną zmianę. Millenialsi i inwestorzy sprawili, że ESG (environmental, social and corporate) stało się najbardziej strategicznym priorytetem dla organizacji.

3. Zrównoważony rozwój cyfrowy kształtuje odporność przedsiębiorstw i zmniejsza emisje dwutlenku węgla

Zrównoważony rozwój cyfrowy napędza bardzo potrzebne ulepszenia wydajności operacyjnej w kluczowych sektorach, takich jak usługi wodne, gospodarka odpadami i recykling. Zwiększając wydajność operacyjną, wspierają również redukcję emisji dwutlenku węgla.

Cyfrowa transformacja w recyklingu odpadów również odnotowuje szybki wzrost, napędzany przez wdrażanie rozwiązań monitorujących i pomiarowych, a także zaawansowanych czujników w połączeniu ze sztuczną inteligencją (AI) w celu lepszego sortowania i segregacji odpadów. Oparte na chmurze platformy danych dla lepszego wsparcia decyzji ułatwiają prawdziwie okrężne podejście.

4. Projektowanie łańcucha dostaw z myślą o środowisku i zrównoważonym rozwoju z naciskiem na strategię dekarbonizacji

Strategia dekarbonizacji dla wielu organizacji szybko ewoluuje. W ostatnich latach niektóre z nich osiągnęły również status neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Jednak w większości przypadków emisja dwutlenku węgla trwa, obejmując łańcuch dostaw związany z dużymi wyzwaniami w zakresie złożoności oraz liczby interesariuszy.

Niemniej, jest to impuls do skoncentrowania się na środowisku, szukania rozwiązań, jak i większej kontroli doboru materiałów w oparciu o zrównoważony rozwój. Ekspansywny charakter dekarbonizacji będzie napędzać szybki rozwój rozwiązań oprogramowań i usług zrównoważonego rozwoju dla łańcucha dostaw w celu zapewnienia zintegrowanego, kompleksowego rozwiązania.

5. Zrównoważony rozwój się silnym modelem biznesowym, który napędza zmiany zachowań i zapewnia klientom ukierunkowane wyniki

Zmiana zachowań jest jednym z kluczowych filarów dekarbonizacji. W wielu sektorach zorientowanych na klienta rozwiązania oparte na platformach cyfrowych w postaci modeli biznesowych SaaS, zapewniają znacznie lepsze zrozumienie klientów. Napędzają międzysektorową współpracę i partnerstwo, aby dostarczać klientom namacalne, ukierunkowane na cel produkty i usługi. Jest to szczególnie istotne w segmentach B2B i B2G, gdzie klienci poszukują partnerów biznesowych, którzy wspierają zrównoważony rozwój.

Poszukujesz partnera biznesowego w kwestii odbioru, utylizacji lub recyklingu urządzeń biurowych? Skontaktuj się z nami!

 

Polecamy: CSR

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.