Utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie 2022

Jak przebiega utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego w firmach? Jakie są kluczowe inicjatywy mające na celu powstrzymanie fali obrotu zużytym sprzętem i usprawnienie korporacyjnego recyklingu urządzeń elektronicznych? Mimo, że wyzwanie jest ogromne, poczyniono postępy. A Twoja firma ma do odegrania kluczową rolę.

Jak będzie przebiegać utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie 2022? Jakie są kluczowe inicjatywy mające na celu powstrzymanie fali obrotu zużytym sprzętem? Jakie inicjatywy usprawnią  korporacyjny recykling urządzeń elektronicznych? Mimo, że wyzwanie jest duże, poczyniono postępy. A Twoja firma ma do odegrania kluczową rolę.

Recykling elektronicznych urządzeń nabiera rozpędu

Kluczowym środkiem zmniejszania ilości odpadów elektronicznych jest działanie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego np. www.3r.com.pl. Kilkadziesiąt lat temu wszyscy sami naprawiali swoją elektronikę. Ale w wyniku taniej i obfitej produkcji, zapanowała kultura wyrzucenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niemniej, rzeczywistość ta może ponownie się zmieni i jest to trend, na który warto zwrócić uwagę.

Zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym

Przedsiębiorcy, którzy dysponują odpadami, są zobligowani do prowadzenia ewidencji elektronicznej na indywidualnym koncie w Bazie Danych Odpadowych – BDO.

Ewidencja w BDO – utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie 2022

Jak prowadzić ewidencję odpadów w BDO? Ewidencja odpadów dzięki BDO musi być prowadzona według katalogu odpadów określonego na stronie Biznes.gov.pl.

Oznacza to, że poszczególne rodzaje odpadów należy ewidencjonować rozdzielnie. Rodzajów odpadów jest kilkaset. System BDO, zawiera zakładkę „Ewidencja odpadów”, dzięki której można wybrać z listy odpady, które masz zamiar zaewidencjonować. Następnie możesz dodawać dane o ilości odpadów, w tym zużytego sprzętu, wytworzonych oraz przekazanych.

Ewidencja odpadów

Aby pozbyć się odpadów zgodnie z prawem należy stworzyć w BDO kartę przekazania odpadów.

Zakładanie karty odpadów komunalnych i innych

Na karcie należy wpisać, m.in. wagę odpadów, ich kod, adres przedsiębiorstwa, które transportuje te odpady, numer rejestracyjny pojazdu, który odbiera odpady, adres odbierającego odpady (np. firmę, która przetwarza odpady), jak i datę oraz godzinę ich przekazania. Co ważne, należy współpracować z podmiotem, który odbiera odpady, aby móc wystawić kartę przekazania odpadów do utylizacji lub recyklingu zużytego sprzętu.

Przekazanie odpadów

Ważnym krokiem jest potwierdzenie karty przekazania odpadów, które może wykonać dla Ciebie podmiot odbierający. Potwierdzenie przejęcia odpadów albo potwierdzenie zakończenia transportu należą do firmy, która zbiera odpady lub zużyty sprzęt.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Wystawianie oświadczenia przekazania odpadów, to jedno, należy także sporządzać drugi dokument, tzw. elektroniczną kartę ewidencji odpadów. Omawiana karta ewidencji jest potrzebna w celu ewidencjonowania odpadów, które wytworzyła Twoja firma i przekazała do dalszego zagospodarowania.

W karcie ewidencji widnieje zakładka „wytworzone”, w której wpisujesz dane o wytworzonym odpadzie podlegającym ewidencji. Natomiast w zakładce „przekazane”, wpisujesz odpady, które oddajesz do dalszego zagospodarowania np. sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji.

Odnawianie zużytego sprzętu elektronicznego zyskuje na popularności

Sprzedaż odnowionej elektroniki gwałtownie wzrosła podczas pandemii. Ogólnokrajowy niedobór laptopów, problemy z łańcuchem dostaw i ogromny popyt na elektronikę do domowego biura skłoniły konsumentów do zwrócenia uwagi na rynki odsprzedaży. Wiele internetowych rynków sprzedających certyfikowaną używaną elektronikę odnotowało rekordowy wzrost w 2020 r. I wydaje się, że ten trend recyklingu elektroniki będzie kontynuowany do 2022 r.

Uwagi dotyczące nowoczesnego handlu detalicznego

Konsumenci stali się bardziej otwarci na kupowanie odnowionej elektroniki. Niższa cena i świadomość, że używana elektronika może oferować taką samą wydajność, jak i nowa, odgrywają rolę w popycie na usługi skupu i naprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w firmach. Wzrosła także świadomość wpływu na środowisko odpadów powstałych w firmach.

Środowisko – dobro wyższe

Firmy, które chcą być odpowiedzialne za środowisko stają się coraz bardziej zaniepokojeni tym, że pewne zachowania zakupowe mają negatywny wpływ na planetę i uczą się doceniać odnowione produkty. Kupując odnowione produkty, konsumenci pozostają zmotywowani do bycia ekologicznymi, wpływając na lepszą kondycję naszej planety.

W zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego

To naprawdę ekscytujący czas dla nas wszystkich w branży recyklingu elektroniki. Pomimo ogromnych wyzwań, jakie stoją przed nami, te trendy recyklingu elektroniki pokazują podejmowane wysiłki w celu zmniejszenia ilości odpadów, ponownego wykorzystania elektroniki i recyklingu cennych materiałów. Ty też możesz dołączyć do tego wpływowego ruchu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć recykling elektroniki w Twojej firmie.

Pandemia a zużyty sprzęt elektryczny

Większość firm ma do czynienia z rosnącą listą krytycznych dla biznesu obaw związanych z wybuchem koronawirusa, w tym problemami z łańcuchem dostaw, możliwością recesji i spadkiem wydatków konsumenckich. Wszystkie te sytuacje rozegrają się inaczej w różnych lokalizacjach i branżach, co wymaga dokładniejszych i terminowych badań rynkowych niż kiedykolwiek wcześniej.

Przewiduje się wysoki popyt rynkowy w Europie

Może to wynikać ze ścisłych wskazówek prawnych i przepisów regionu dotyczących odzysku, recyklingu i zbierania zużytego sprzętu, ponownego wykorzystania odpadów. Ze względu na obfitość e-odpadów oczekuje się, że region Europy znacznie rozwinie się w 2022 roku. Ponadto, rosnące wskaźniki recyklingu i zbierania e-odpadów oraz integracja rynków recyklingu, mogą zwiększyć popyt na recykling elektroniki w naszym kraju. Oczekuje się, że czynniki te będą napędzać wzrost rynku recyklingu odpadów elektronicznych w nadchodzących latach.

Szukasz niezawodnego partnera w kwestii odbioru, utylizacji lub recyklingu urządzeń firmowych? Skontaktuj się z nami!

Polecamy: Ekologia

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.